Laserkeilauksen suunnittelu ja toteutus

mansion_1stfloor_scans Laserkeilaus on kustannustehokas tapa saada korjauskohteessa laajat lähtötiedot rakennussuunnittelun avuksi. Erityisesti, jos mittaus on tehtävä nopeasti tai, jos halutaan yksityiskohtaista tietoa monimutkaisesta kohteesta tai, jos mitattavat alueet ovat vaikeasti saavutettavissa paikoissa, on laserkeilaus kustannustehokas tapa kerätä lähtötiedot.  Jotta kustannustehokkuus toteutuisi, tulee laserkeilausprojekti suunnitella etukäteen huolellisesti. Yleensä tämä luonnollisesti tehdään työntilaajan/asiakkaan kanssa yhteistyössä.scanplan_example

 

Laserkeilauksen etukäteissuunnitelmassa tulisi määrittää

  • mittauksen tarkkuus ja tarkoitus eli mihin mittoja tarvitaan ja kuinka niitä hyödynnetään (ts. tilaajan/asiakkaan vaatimukset)
  • saatavilla olevat tiedot, kuten valokuvat ja piirustukset kohteesta
  • mittauskohteiden muotoihin ja mittoihin perustuen mittausten sijoittelu ja lukumäärä
  • työnkulku ja mittausten sijoittelu esimerkiksi piirustuksien tai valokuvien avullacheckerboards
  • eri tarkkuudella tehtävien alueiden erittely, jos mittaustarkkuus ei ole sama kaikissa tiloissa
  • aikataulu (ennen / jälkeen purkutöiden)
  • työskentelyajat kohteessa, ovien avaaminen ja tilaajan läsnäolo mittauksissa
  • mittausympäristö ja olosuhteet kuten turvallisuus, haittaava kasvillisuus, ahtaat tilat tai rajoitettu pääsy mittausalueelle.

scans_around

Mitattavat ja mallinnettavat yksityiskohdat kuten julkisivudetaljit, -koristeet tai elementtijaot tulee määritellä tarkasti. Määrittelyyn tulisi liittää valokuvia yksityiskohdista. Näillä alueilla vaadittava tarkkuustaso on yleensä suurempi kuin muualla ja pidentää näin ollen mittaus- ja mallinnusaikaa sekä lisää kustannuksia. Mahdollisuus tutustumiskäyntiin kohteessa etukäteen auttaa tarkemman suunnitelman tekemistä.