Koulutukset

koulutuspolku

ProDigiOUs -hanke tarjosi neljän osion koulutuspaketin. Koulutuksissa pääsi kokeilemaan välineitä ja ohjelmistoja käytännössä sekä sai Miksi osallistua?tiiviin paketin tietoa unohtamatta tilaisuuksien tarjoamaa verkostoitumismahdollisuutta.

Koulutuksia järjestettiin pienryhmissä vuoden 2018 toukokuulle saakka.

Koulutusten järjestäminen on päättynyt, mutta koulutusten diamateriaali on saatavissa tältä sivulta.


luokka

Koulutus 1: 3D-laserskannaus  koulutus_1

Käydään läpi laserkeilauksen perusteet, tutustutaan laitteisiin ja oheisvälineisiin sekä tehdään kohteen laserkeilaus käytännössä. Koulutus toteutetaan pienryhmäopetuksena.

 

Koulutuksen diamateriaali:

3D-laserskannaus -koulutus
Pistepilvien käyttökohteita (video YouTubessa)

 

koulutus_2Koulutus 2: Pistepilviohjelmistot

Käydään läpi laserkeilausaineiston käsittely pistepilviohjelmistolla, perehdytään erilaisiin tiedostomuotoihin sekä tutustutaan eri ohjelmistovaihtoehtoihin kuten Scene, CloudCompare sekä ReCap. Lisäksi kokeilemme Maanmittauslaitoksen avointa laserkeilausaineistoa ja mesh-mallien tekoa. Koulutus toteutetaan pienryhmäopetuksena.

Koulutuksen diamateriaali:

Pistepilviohjelmistot -koulutus
Laitteita ja ohjelmia 3D-lähtötietoaineistojen tuottamiseen ja käsittelyyn

 

 

koulutus_3Koulutus 3: Pistepilvet ja tietomallinnus

Käydään läpi suunnitteluohjelmien käyttämät tiedostomuodot ja käsittelyominaisuudet, viedään pistepilvitiedosto suunnitteluohjelmaan ja luodaan tietomalli pistepilven avulla. Käytetyt ohjelmat: ArchiCad ja Revit. Koulutus toteutetaan pienryhmäopetuksena.

Koulutuksen diamateriaali:

Pistepilvet ja tietomallinnus -koulutus

 

koulutus_4Koulutus 4: 3D-mittaukset kiinteistönpidossa

Käydään läpi 3D-mittausmenetelmät ja tietomallinnus, niiden hyödynnettävyys kiinteistönpidossa sekä terminologia tilaajan näkökulmasta. Perehdytään eri menetelmillä saavutettaviin hyötyihin sekä tutustutaan jatkohyödynnettävyyteen erilaisten ohjelmien ja toimintatapojen kautta. Koulutus toteutetaan seminaari-/työpajamuotoisena.

Koulutuksen diamateriaali:

Pistepilvien ja tietomallinnuksen hyödyt -koulutus
Tietomalliprosessi korjaushankkeessa