Lyhyesti

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kaksivuotinen ProDigiOUs -hanke kouluttaa rakennus- ja kiinteistöalan pk-yrityksiä hyödyntämään 3D-mittausmenetelmiä ja tietomallinnusta korjausrakentamisessa.

Hanke lisää rakennusalan pk-yritysten henkilöstön osaamista laserkeilauksesta, digitaalisen 3D-lähtöaineiston hankkimisesta ja sen hyödyntämisestä korjausrakentamisen tietomallinnuksessa.

Hankkeen päätavoitteena on luoda laaja- ja monialainen 3D-mittausmenetelmien ja tietomallintamisen osaamiskeskittymä ja seudullinenpieni_sanapilvi_logoilla yhteistyöverkosto. Tätä kautta synnytetään uusia palveluja ja yritystoimintaa. Korjausrakentamisen volyymi kasvaa ja se on käsityövaltaista. Korjausrakentamisen tuottavuutta on kasvatettava. Tulevaisuudessa tarvitaan teollisen korjausrakentamisen uusia menetelmiä, joissa tarkat mittatiedot ovat ehdoton lähtökohta. Laserkeilauksen käyttö näiden mittatietojen tuottamisessa on tällä hetkellä vielä melko vähäistä.

Hankkeen tavoitteisiin pyritään ensisijaisesti selvitystöiden, koulutusten ja viestinnän kautta, sekä edistämällä uusien liiketoimintamallien syntymistä osallistumalla niiden kehittämiseen. Hankkeen primääriset kohderyhmät ovat rakennusalan pk-yritysten työntekijät (erityisesti arkkitehti-, suunnittelu- ja mittauspalveluja tuottavat yritykset sekä rakennusliikkeet), rakennusalan yrittäjät, isännöitsijät ja kiinteistöyritysten työntekijät sekä rakennuskonevuokraamojen työntekijät ja yrittäjät.

Hankkeen toteuttajina ovat Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto. Lisäksi yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat A-Insinöörit Oy ja Rakennusteollisuus RT ry.