Laserkeilaus ja tietomallinnus korjaushankkeissa

PointcloudOnnistunut hankesuunnittelu ja korjaushankkeen läpivienti rakennussuunnittelusta ylläpitoon vaatii riittävät, ajantasaiset ja laadukkaat lähtötiedot. Lähtötietojen kerääminen ratkaistaan hyvin vaihtelevilla tavoilla. Kun halutaan selvittää rakennuksen ja tilojen geometriset mitat ja muodot sekä visuaaliset  yksityiskohdat, käytössä olevista menetelmistä kustannustehokkaimmaksi on osoittautunut 3D-laserkeilaus (engl. 3D laser scanning). Laserkeilauksella saadaan suunnittelun lähtökohdaksi luotettavaa, kattavaa ja tarkkaa lähtötietoa. Laserkeilauksen tuloksena syntyvät pistepilvi (engl. point cloud) sekä 360°-panoraamakuvat antavat suunnittelijoille visuaalisen ja kolmiulotteisen näkymän kohteen nykyhetkeen. Mittatiedoissa inhimillisten erehdysten mahdollisuus minimoituu ja mittatarkkuus on yleensä riittävä normaalin suunnittelun lähtökohdaksi.

Laserkeilauksen toteuttamisesta ja pistepilvien hyödyntämisestä löytyy lisätietoa seuraavilta sivuilta:
Laserkeilauksen suunnittelu ja toteutus
Laserkeilauksen ja pistepilvien hyödyt
Laserkeilauksen hyödyntäminen korjaushankkeen suunnittelussa -seminaarin esitykset 11.5.2017
Laserkeilauksen käyttökohde-esimerkkejä (hankkeen YouTube-kanava)
Osallistava virtuaalitodellisuus -työpajan esitykset 13.2.2018
Laserkeilauksen hyödyt ja haasteet korjaushankkeissa – raportti
ProDigiOUs-hankkeen koulutusten diamateriaalit

 

scantobim

Laserkeilauksesta tietomalliin

Vaikka pistepilvi sellaisenaan tarjoaa paljon hyötyjä ja sitä voidaan käyttää perinteisillä CAD-suunnittelutyökaluilla, niin laserkeilauksella saatava data pystytään tänä päivänä hyödyntämään korjaushankkeiden suunnittelussa parhaiten ja täysimääräisesti käyttämällä suunnittelussa tietomallinnusta (engl. Building Information Modeling, BIM). Alalle onkin vakiintunut käsite ’Scan to BIM’, jonka voisi vapaasti suomentaa laserkeilauksesta tietomalliksi. Tällä tarkoitetaan prosessia (ml. toimenpiteet ja työkalut), joilla mitattu pistepilviaineisto voidaan siirtää tietomallinnusohjelmiin ja hyödyntää osana suunnittelutyötä yhdistämällä geometriseen dataan muuta tietoa. Kolmiulotteinen tietomalli mahdollistaa suunnitelmien ohjelmallisen tarkastuksen ja havainnollisemman visuaalisen tarkastelun. Laadittu malli toimii myös mahdollisten laskelmien, analyysien ja simulaatioiden lähtötietona (esim. kustannus, energia, elinkaari ja olosuhde).

Lisätietoa rakennusten tietomallien hyödyistä löydät täältä:
Tietomallinnuksen hyödyt
Laserkeilaus korjaushankkeessa, video