Immersiokokemuksia

Uudis- ja korjausrakennushankkeiden suunnitelmien esitteleminen ja työstäminen yhdessä eri sidosryhmien kanssa on vaihe, johon hankkeissa kannattaa panostaa. Nykyiset VR- ja AR-ratkaisut ovat tehneet tästä myös helpommin lähestyttävää ja käyttäjille/asukkaille uppoutuminen virtuaalimaailmaan antaa usein ymmärrettävämmän kokemuksen tulevasta rakennuksesta ja sen tiloista kuin pelkkä suunnittelumateriaali. Näin saadaan yleensä myös ensiarvoisen tärkeää palautetta hankkeen alkuvaiheessa, jolloin muutosten tekeminen on vielä huomattavasti edullisempaa kuin rakennustyön ollessa jo käynnissä.

Pistepilvet ja tietomallit tarjoavat hyvän lähtökohdan VR- ja AR-alustojen hyödyntämiseen. Tätä mahdollisuutta ProDigiOUs-hanke esitteli tiistaina 13.2.2018 järjestämässään Osallistava virtuaalitodellisuus -työpajassa.  Tilaisuuden alussa kuultiin Kari Peltolan vierailijapuheenvuoro XR-teknologioiden nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tämän jälkeen osallistujat pääsivät itse kokeilemaan ja kokemaan erilaisia VR- ja AR-työkaluja, joille ProDigiOUs-työryhmä oli toteuttanut esimerkkejä hankkeessa laserkeilattujen aineistojen pohjalta. Lisäksi työryhmä esitteli työpolut, joita esimerkeissä oli käytetty.

Työpajan esitykset löytyvät ProDigiOUs-hankkeen kotisivuilta.

Kiitokset osallistuneille aktiivisuudesta, hanke-tiimille onnistuneista järjestelyistä sekä erityiskiitos vierailevalle esiintyjällemme Kari Peltolalle mielenkiintoisesta esityksestä!

Vastaa